O konkursie

Organizatorem konkursu podatkowego Tax’n’You jest firma doradcza KPMG w Polsce. Konkurs organizowany jest od 2008 r.

Zgłoszenia do X edycji konkursu Tax’n’You 2017 można przesyłać w terminie do 7 maja 2017 r. poprzez stronę kpmg.taxandyou.pl. Finał konkursu odbędzie się 19 maja 2017 r. w Warszawie.

Wszystkim finalistom tegorocznej edycji Tax’n’You zaoferujemy płatne praktyki w KPMG w Polsce oraz wręczymy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo, trzem najlepszym osobom wybranym przez Kapitułę konkursu podczas finału, zaproponujemy umowę o pracę w KPMG w Polsce oraz nagrody finansowe.

Zapraszamy do udziału w Tax’n’You 2017!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2016 r. zainteresowanych tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową. Szczegółowe kryteria dotyczące uczestnictwa definiuje regulamin konkursu w pkt. IV.

W Tax’n’You liczy się praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość terminologii podatkowej, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, a także zdolności prezentacyjne. Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym.
↑ Do góry

Jaka jest formuła konkursu?

Konkurs Tax’n’You 2017 będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap konkursu – od 27 marca do 7 maja 2017 r.

W etapie I udostępnimy na stronie kpmg.taxandyou.pl ankietę konkursową składającą się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety.

II etap konkursu – 19 maja maja 2017 r.

Do finału w Warszawie zaprosimy dwudziestu czterech najlepszych uczestników wyłonionych w I etapie.
 Zadania finałowe opracowano w podziale na trzy moduły:

  • Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie uczestnicy przedstawią przed Kapitułą w formie ustnej.
  • Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Tematy do dyskusji zostaną udostępnione uczestnikom przed finałem.
  • Konkurs znajomości terminów podatkowych. Każdy z uczestników wylosuje termin podatkowy, a następnie omówi jego znaczenie przed Kapitułą.

W czasie finału uczestnicy zostaną podzieleni losowo na trzy zespoły. Wszystkie zespoły zmierzą się z każdym z trzech zadań w sposób rotacyjny. Prezentacja rozwiązań będzie się odbywać w formie ustnej.

Zadania wykonywane przez uczestników podczas finału zostaną ocenione punktowo. Liczba punktów przyznanych za poszczególne zadania będzie sumowana i zadecyduje o wyniku końcowym. Uczestnicy z największą pulą punktów zajmą odpowiednio trzy pierwsze miejsca w konkursie.

Uczestników finału oceniać będą eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwracamy koszty podróży z dowolnego miejsca w Polsce wg zasad podanych w regulaminie konkursu.
↑ Do góry

Jak zgłosić swoje uczestnictwo?

Do 7 maja 2017 roku wejdź na stronę kpmg.taxandyou.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w zakładce Rejestracja. Następnie przejdź do wypełnienia online ankiety konkursowej. O wynikach I etapu powiadomimy każdego uczestnika na tydzień przed planowanym finałem.
↑ Do góry

Kto ocenia uczestników?

Uczestników finału oceniać będą eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.

↑ Do góry


Organizator i Patron Merytoryczny
KPMG w Polsce

Patroni Honorowi
Uniwersytet Warszawski Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Patron
ACCA
Partnerzy
Imperium Szkoleniowe Chocolissimo Adriatica Luma
Patroni Medialni
Rzeczpospolita Absolvent.pl Magazyn Akademicki Eurostudent dlaStuKariera w Finansach Profit Journal
Partnerzy Studenccy
ELSA