FAQ

Masz pytania dotyczące konkursu? Napisz do nas.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2017 r. Zapraszamy zainteresowanych tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową którzy chcieliby skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed pracownikiem firmy doradczej. Szczegółowe kryteria dotyczące uczestnictwa definiuje regulamin konkursu w pkt. IV.
↑ Do góry

Jak zgłosić udział w konkursie?

Wejdź na stronę kpmg.taxandyou.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w zakładce Rejestracja. Następnie, przejdź do wypełnienia online ankiety konkursowej. O wynikach etapu I powiadomimy każdego uczestnika na tydzień przez planowanym finałem.
↑ Do góry

Jak wygląda ankieta konkursowa?

Ankieta konkursowa zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru, losowo wybranych przez system komputerowy oraz jedno pytanie otwarte. Pytania dotyczą przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety.
↑ Do góry

Jak wygląda finał konkursu?

Podczas finału uczestnicy zostaną podzieleni losowo na trzy zespoły.
Zadania finałowe opracowano w podziale na trzy moduły:

  • Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie należy przedstawić w formie ustnej. Oceniana będzie umiejętność pracy w grupie, organizacja, zdolności przywódcze, jak i umiejętność prezentacji i korzystania z podanych przepisów.
  • Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Przed finałem tematy do dyskusji zostaną udostępnione finalistom. Oceniana będzie zarówno inicjatywa wypowiedzi, jakość argumentacji, jak i kreatywność.
  • Konkurs wiedzy terminów podatkowych. Każdy z uczestników wylosuje termin podatkowy, który będzie musiał omówić i wytłumaczyć jego znaczenie przed komisją. Oceniana będzie indywidualna wiedza podatkowa.

Wszystkie zespoły zmierzą się z każdym z trzech zadań w sposób rotacyjny. Przedstawienie rozwiązań odbywać się będzie w formie ustnej.

Zadania wykonywane przez uczestników podczas finału zostaną ocenione punktowo. Liczba punktów przyznanych za poszczególne zadania będzie sumowana i zadecyduje o wyniku końcowym. Uczestnicy z największa pulą punktów zajmą odpowiednio trzy pierwsze miejsca w konkursie.

Uczestników finału oceniać będą eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwracamy koszty podróży z dowolnego miejsca w Polsce wg zasad podanych w regulaminie konkursu.
↑ Do góry

Jak najlepiej przygotować się do konkursu?

W konkursie Tax’n’You liczy się nie tylko wiedza na temat prawa podatkowego wyniesiona ze studiów, ale także ogólna znajomości wydarzeń gospodarczych. Dlatego naszym zdaniem potencjalni uczestnicy konkursu powinni na bieżąco śledzić sytuację gospodarczą zarówno w Polsce, jak i na świecie.
↑ Do góry

Co mogę zyskać dzięki udziałowi w konkursie?

Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym. To doświadczenie z pewnością może wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój kariery zawodowej.

Dodatkowo udział w konkursie to wartościowe i atrakcyjne nagrody:

  • I miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN, nagrody rzeczowe;
  • II miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 3 000 PLN, nagrody rzeczowe;
  • III miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 2 000 PLN, nagrody rzeczowe.
  • Pozostali finaliści (21 osób): praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce, nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przyznania nagród w regulaminie konkursu.
↑ Do góry

Czy po zakończeniu praktyk mam szansę na przedłużenie współpracy z KPMG?

Wszystko zależy od bieżących potrzeb rekrutacyjnych, jednak poprzednie edycje udowodniły, że większość finalistów kontynuuje współpracę z KPMG.
↑ Do góry


Organizator i Patron Merytoryczny
KPMG w Polsce

Patroni Honorowi
Uniwersytet Warszawski Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Patron
ACCA
Partnerzy
Imperium Szkoleniowe Chocolissimo Adriatica Luma
Patroni Medialni
Rzeczpospolita Absolvent.pl Magazyn Akademicki Eurostudent dlaStuKariera w Finansach Profit Journal
Partnerzy Studenccy
ELSA